منو

انجام امور فارغ التحصیلی بصورت دورکاری

مراحل انجام امور فارغ التحصیلی بصورت دورکاری

۱ - دریافت فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی از وب سایت دانشگاه و تکمیل و امضاء توسط دانشجو و ارسال از طریق ایمیل برای کارشناس مربوطه
۲- واریز مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۵۳۷۱۴۲۹۰۰۷بابت تمبر و ارسال تصویر فیش واریزی به کارشناس مربوطه
۳-در صورت کامل بودن پرونده آموزشی کار تسویه حساب شما بدون حضور دانشجو توسط کارکنان دانشگاه انجام می‌شود.
۴- برای دانشجویان (آقا) مشمول نظام وظیفه، جهت انجام امور مربوط به نظام وظیفه نامه لغو معافیت برای آنها ایمیل می گردد.
۵- بعد از انجام مراحل فوق تصویر فرم فارالتحصیلی تکمیل شده به همراه گواهی معدل برای دانشجو ایمیل می گردد.
۶- پس از ثبت پرونده فارغ التحصیلی دانشجو در سامانه سجاد وزارت علوم و دریافت کدصحت مدرک فارغ التحصیلی آماده و جهت چگونگی دریافت مدرک به دانشجو اطلاع داده می شود.