منو

راه اندازی وب سایت جدید دانشگاه روزبهان

وب سایت جدید موسسه آموزش عالی روزبهان با بهرمندی از جدید ترین متدهای طراحی و پیاده سازی وب سایت های اینترنتی راه اندازی گردید.

امید است با راه اندازی این وب سایت تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان عزیز فراهم آید.