منو

درخواست ثبت نام در دانشگاه

دانشجوی گرامی؛

  • شما میتوانید از طریق فرم زیر درخواست ثبت نام در دانشگاه روزبهان را بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه ارسال فرمایید.
  • کارشناسان آموزش دانشگاه برای تکمیل فرآیند ثبت نام با شما تماس خواهند گرفت.
  • لطفا در متن پیام مشخصات کامل خود (نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، رشته مورد درخواست) را درج نمایید.