آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم ، 30 مرداد ماه می باشد. لذا حداکثر 20 روز قبل از تاریخ مذکور نسبت به انجام روند اداری پیش از دفاع اقدام نمایید.

ما 63 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم