به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند ، شرط دفاع از پایان نامه، اخذ تاییدیه از واحد پژوهش مبنی بر حضور در حداقل 3 جلسه دفاع مرتبط با رشته خود ( تکمیل فرم شماره 13 کارشناسی ارشد ) در دانشگاه روزبهان می باشد.

ما 64 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم