بدین وسیله به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال جاری واحد پایان نامه را اخذ نموده اند می رساند، حداکثر تا تاریخ 18 مهرماه نسبت به انتخاب استاد راهنمای پایان نامه و تکمیل فرم مربوطه (فرم شماره یک) اقدام نمایند.

 

      واحد پژوهش

ما 73 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم