بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند دانشجویانی که در این ترم درس پایان نامه را اخذ نموده اند، تا تاریخ 18 مهر 1396 فرصت دارند فرم انتخاب استاد راهنمای پایان نامه (فرم شماره یک) را به صورت تکمیل شده به دانشگاه تحویل دهند.

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم