بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی که در ترم تابستان درس پایان نامه و کارآموزی اخذ کرده اند می رساند، تا پایان روز پنج شنبه 13 مهر فرصت دارند مستندات خود را به دانشگاه تحویل دهند.

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم