>بدین وسیله به اطلاع می رساند دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار در اسفند ماه سال جاری برگزار می گردد. دانشجویان علاقمند شاهد و ایثارگر برای شرکت در این جشنواره، مدارک خود را تا تاریخ 96/10/13 به دبیرخانه ارسال نمایند.

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم