بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، مجموعه کامل مجلات پمپ (نشریه فنی آموزشی شرکت صنایع پمپ سازی ایران) در کتابخانه مؤسسه موجود می باشد؛ دانشجویان گرامی در صورت تمایل به مطالعه می توانند به کتابخانه مراجعه نمایند.

 

ما 77 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم