لطفا پروپوزال خود را تا روز چهارشنبه ٢٦ارديبهشت جهت طرح وتصويب در شورای پژوهشی به واحد پژوهش تحویل دهند. دانشجويان گرامي جهت دفاع از پروپوزال روز پنج شنبه مورخ ٢٧ارديبهشت ٩٧ساعت١٠:٠٠ در دانشگاه حضور بهم رسانيد.

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم