لطفابراي جلسه دفاع از پروپوزال، آمادگي لازم، براي ارائه نرم افزار شبيه ساز مورد استفاده، در پروپوزال  را داشته باشيد.

ما 79 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم