تقویم پژوهشی کارشناسی ارشد

نیمسال دوم

نیمسال اول

واحد درسی

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم

زمان انتخاب واحد نیمسال اول

زمان اخذ واحد سمینار

سمینار

حداکثر 20 اسفند

حداکثر 20 مهر

آخرین فرصت تصویب موضوع سمینار

حداکثر تا 31 مرداد

حداکثر تا 30 بهمن

آخرین فرصت ارائه و برگزاری جلسه دفاعیه سمینار

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم

زمان انتخاب واحد نیمسال اول

زمان اخذ واحد پایان­نامه

پایان­نامه

حداکثر 10 اسفند

حداکثر 10 مهر

آخرین فرصت تعیین استاد راهنما

حداکثر 25 فروردین سال بعد

حداکثر 30 مهر

آخرین فرصت ارائه پروپوزال تکمیل شده به واحد پژوهش و ثبت در ایرانداک

حداکثر تا 31 مرداد سال بعد

حداکثر 30 بهمن

آخرین فرصت دفاع از پایان­نامه

 

ما 356 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم