به اطلاع کلیه دانشجویان می‌رساند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از تاریخ 96/11/14 لغایت 96/11/16 تمدید می‌گردد. بنابراین دانشجویانی که به هردلیلی تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده‌اند، می‌توانند در بازه تمدید شده نسبت به اخذ واحد‌های مورد نظر اقدام نمایند. بدیهی است بازه مذکور به هیچ عنوان  قابل تمدید نبوده و دانشجویانی قادر به انجام حذف و اضافه می‌باشند که انتخاب واحد خود را انجام داده باشند. (دانشجویانی که در بازه اعلام شده اقدام به انتخاب واحد ننمایند، مطابق مقررات آموزشی با آنها برخورد خواهد شد.)

ما 162 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم