دانشجویان محترم می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم962 خود از تاریخ  97/03/05 الی 97/03/10 به پرتال آموزشی خود مراجعه نموده و پرینت تهیه نمایند.


*بدیهی است کارت های ورود به جلسه امتحان که قبل از تاريخ 97/03/05 دریافت گردد فاقد اعتبار می باشد و ازنظر تاریخ وساعت امتحانات موردتایید آموزش نمی باشد.
*شایان ذکر است برای شرکت در جلسه امتحان همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه عکس دار الزامی است. در صورتی که کارت ورود به جلسه فاقد عکس باشد، دانشجو باید عکس 4*3 خود را برای تایید به همراه پرینت کارت، به کارشناس رشته مربوطه تا قبل از تاریخ فوق تحویل نماید.
*کلیه دانشجویان موظفند دروس مندرج در کارت ورود به جلسه را با دروس تاییدیه انتخاب واحد خود مطابقت دهند. در غیر اینصورت مسئولیت بروز هر گونه مشکل در جلسه امتحان بعهده شخص دانشجو می باشد.
* در صورتیکه پرتال دانشجو مسدود است وامکان صدور کارت وجود ندارد جهت رفع مشکل و باز شدن پرتال سریعاً به آموزش مراجعه نمائید.
* حضور دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه غیرقانونی بوده و امکان پذیر نمی باشد.
*در ایام امتحانات اداره آموزش دانشگاه تعطیل می باشد.

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم