بسمه تعالی

 

به اطلاع دانشجویان مؤسسه آموزش عالی روزبهان  می‌رساند دانشجویان ملزم می‌باشند جهت ادامه تحصیل (انتخاب واحد) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 طبق جدول ذیل در مقاطع ذکر شده تا تاریخ 15/05/97  با تکمیل فرم درخواست شورای موارد خاص جهت ادامه تحصیل و با به همراه داشتن فیش واریزی به مبلغ 250000 ریال به شماره حساب شبا 660100004001073903022968  بنام «تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی دانشگاه مازندران» به اداره آموزش مؤسسه روزبهان مراجعه نموده تا در جلسه شورای موارد خاص داخل و استان  بررسی گردد. مسئولیت تاخیر در انجام امور فوق بر عهده دانشجو بوده و دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

مقطع

تعداد مشروطی

سنوات تحصیلی

کارشناسی ناپیوسته

دانشجویان دارای دو ترم مشروط یا بیشتر

---

---

دانشجویان ورودی مهر 95 و ماقبل

کارشناسی پیوسته

دانشجویان دارای سه ترم مشروط یا بیشتر

---

---

دانشجویان ورودی مهر 93 و ماقبل

کاردانی

دانشجویان دارای دو ترم مشروط یا بیشتر

---

---

دانشجویان ورودی مهر 95 و ماقبل

ما 64 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم