به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی 942 و ماقبل می‌رساند دانشجویانی که قادر به دفاع از پایان نامه خود تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 نمی‌باشند تنها تا پایان مرداد ماه 1397 فرصت دارند تا جهت تمدید سنوات تحصیلی مبلغ 250000 ریال به شماره حساب شبا 660100004001073903022968  بنام تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی دانشگاه مازندران واریز نموده و با CD پایان‌نامه به آموزش مراجعه نمایند تا جهت اخذ مجوز تمدید سنوات تحصیلی به کمیسیون استان ارسال گردد.

شایان ذکر است دانشجویان ورودی مهر 95 (951) نیز جهت درخواست افزایش سنوات تحصیلی تا پایان 97/05/30 به اداره آموزش مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم افزایش سنوات تحصیلی اقدام نمایند. مسئولیت تاخیر در انجام امور فوق بر عهده دانشجو بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی را  نخواهد داشت .

ما 62 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم