دانشجویان محترم جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم تابستان 97-96 (963 ) از تاریخ 97/05/24 الی 97/05/26 به پرتال آموزشی خود مراجعه و پرینت تهیه نمایند.

*بدیهی است کارت های ورود به جلسه امتحان که قبل از تاریخ 97/05/24 دریافت گردد فاقد اعتبار می‌باشد و ازنظر تاریخ وساعت امتحانات موردتایید آموزش نمی‌باشد.

*شایان ذکر است برای شرکت در جلسه امتحان همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه عکس‌دار الزامی است. در صورتی که کارت ورود به جلسه فاقد عکس باشد، دانشجو باید عکس 4*3 خود را برای تایید به همراه پرینت کارت، به کارشناس رشته مربوطه تا قبل از تاریخ فوق تحویل نماید.

*کلیه دانشجویان موظفند دروس مندرج در کارت ورود به جلسه را با دروس تاییدیه انتخاب واحد خود مطابقت دهند. در غیر اینصورت مسئولیت بروز هر گونه مشکل در جلسه امتحان بعهده شخص دانشجو می‌باشد.

* حضور دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه غیرقانونی بوده و امکان پذیر نمی‌باشد.

ما 118 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم