به اطلاع کلیه دانشجویان می‌رساند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از تاریخ 97/06/10 لغایت 97/06/12 تمدید می‌گردد. بنابراین دانشجویانی که به هردلیلی تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده‌اند، می‌توانند در بازه تمدید شده نسبت به اخذ واحد‌های مورد نظر اقدام نمایند. بدیهی است بازه مذکور به هیچ عنوان  قابل تمدید نبوده و دانشجویانی قادر به انجام حذف و اضافه می‌باشند که انتخاب واحد خود را انجام داده باشند. (دانشجویانی که در بازه اعلام شده اقدام به انتخاب واحد ننمایند، وفق مقررات آموزشی با آنها برخورد خواهد شد.)

ما 86 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم