به اطلاع کلیه دانشجویان رشته مهندسی صنایع که درس کارگاه ماشین افزار و کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی را در ترم 951 اخذ نموده اند می رساند که اولین جلسه کلاسی این دروس رأس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1395/09/18 در دانشگاه امام محمد باقر برگزار می گردد.

عدم حضور در کلاسها به منزله ی حذف درس محسوب می گردد.

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم