تمامی امتحانات روز سه شنبه مورخ 95/10/21 لغو و عینا در روز شنبه مورخ 95/10/25 در همان ساعت ها برگزار خواهد شد .

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم