زمان شروع کلاسهای آزمایشگاهی گروه مکانیک و تاسیسات از شنبه مورخ 1395/12/14

به اطلاع تمامی دانشجویان گروه مکانیک و تاسیسات می رساند برنامه کلاسی دروس آزمایشگاهی به شرح ذیل می باشد.
ضمناً زمان شروع کلاسها از شنبه مورخ 1395/12/14 می باشد .

کد درس

نام درس

ساعت کلاس

استاد مربوطه

7725

آزمایشگاه انتقال حرارت 2

شنبه 18-16

آقای مرتضی موسوی

7711

آزمایشگاه ترمودینامیک

شنبه 20-18

آقای مرتضی موسوی

7536

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

دوشنبه 20-18

آقای مرتضی موسوی

7534

آزمایشگاه مکانیک سیالات

چهارشنبه 19-17

آقای مرتضی موسوی

 

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم