زمان ملاقات با ریاست دانشگاه

ملاقات

قابل توجه دانشجویان محترم،

دریافت زمان ملاقات با رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر لاکدشتی به دو طریق امکان پذیر     می باشد:

1-      مراجعه به حوزه ریاست و ثبت مشخصات و موضوع ملاقات در دفتر ملاقات؛

2-      تماس با حوزه ریاست به شماره تلفن 3217001 151، داخلی 101.

لازم به ذکر است زمان ملاقات عمومی ریاست تنها روز سه شنبه می باشد و در غیر این ساعات ملاقات امکان پذیر نمی باشد و کلیه مراجعین محترم جهت اطمینان از حضور ریــــاســــت   در    روز سه شنبه، یک روز قبل به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید.

                                                                                                                   با تشکر

ما 49 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم