رياست

زمان ملاقات با ریاست دانشگاه

ملاقات

 معرفی ریاست موسسه آموزش عالی روزبهان

دلایل پیدایش موسسات غیردولتی غیرانتفاعی

تنها سه سال پس از انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه ای را در تاریخ 23/7/1364 مبنی بر تاسیس موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی و بمنظور بسیج کلیه امکانات مملکت در امر گسترش آموزش عالی کشور با 17 ماده تصویب کرد. هدف از این مصوبه، ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، گسترش آموزش عالی به نحوی که پاسخگوی عطش جامعه برای کسب علم باشد و ... ایجاد زمینه مناسب برا ی فعالیت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای دانش و پژوهش کشور بود. بدین ترتیب این موسسات توانستند در سال تحصیلی 1374 از طریق کنکور سراسری و برطبق ضوابط آموزش عالی رسمی و رعایت کلیه مقررات و آیین  نامه های آموزشی به پذیرش دانشجو مبادرت نمایند.

ما 196 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

feed-image rss