گروه های آموزشی فعال دانشگاه روزبهان به قرار زیر می باشد:

  1. گروه آموزشی مهندسی عمران و نقشه برداری(عمران-ساختمان-نقشه برداری)
  2. گروه آموزشی مهندسی معماری(معماری-معماری داخلی)
  3. گروه آموزشی مهندسی برق (الکترونیک-قدرت-مخابراتICT)
  4. گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  5. گروه آموزشی مهندسی مکانیک و تاسیسات
  6. گروه آموزش مهندسی صنایع
  7. گروه آموزشی مدیریت 
  8. گروه آموزشی حقوق
  9. گروه آموزشی حسابداری

بدینوسیله ساعات حضور اساتید راهنما و مدیران گروه رشته ها به شرح ذیل اعلام می گردد .

 

دانشجویان گرامی  در ساعات اعلام شده می توانند به اساتید مربوطه مراجعه نمایند .

 بدیهی است سایر روزها و ساعات به تدریس اساتید و حضور در جلسات مربوط میگردد. نتیجتا فقط در ساعات اعلام شده به اساتید راهنما و مدیران گروه مراجعه نمایید.

  ساعات ملاقات با مدیران گروه و اساتیدراهنما  کلیک کنید

 

 

*امور مربوط به مدیران گروه: امور مربوط به تعیین استاد برای دروس معرفی به استاد-رفع ابهامات و پاسخ به سوالات دانشجویان-برنامه ریزی تحصیلی ترم-تعیین یا تایید محل کارآموزی-تعیین اساتید پایان نامه و دفاع- صدور مجوز مهمانی برای یک درس- نظارت بر امور اساتید- شرکت در جلسات شورا و گروه- تعیین سرفصل و چارت دروس رشته ها-صدور مجوز انتخاب واحد دستی دانشجویان ترم آخر یا ممتاز و ...

 

 

 

*امور مربوط به استاد راهنما: انجام امور محوله از جانب مدیرگروه-مشاوره تحصیلی،آموزشی و انتخاب واحد دانشجویان- پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان و انتقال به مدیر گروه و سایر مراجع ذیربط- رسیدگی به امور کارآموزان-شرکت در جلسات گروه - معاونت در انجام امور مربوط به گروه آموزشی بر اساس نظر مدیرگروه و ...

 

ما 94 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم