دانشکده ها و گروه های آموزشی فعال دانشگاه روزبهان به قرار زیر می باشد:

1- دانشکده فنی و مهندسی

1. گروه آموزشی مهندسی عمران

2. گروه آموزشی مهندسی مکانیک

3. گروه آموزشی مهندسی برق و مهندسی پزشکی

4. گروه آموزشی مهندسی صنایع

5. گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

6. گروه آموزشی مهندسی عمران

2- دانشکده علوم انسانی

1. گروه آموزشی حقوق

2. گروه آموزشی مدیریت

3. گروه آموزشی حسابداری

4. گروه آموزشی روانشناسی

5. گروه آموزشی زبان انگلیسی

 

3- دانشکده هنر و معماری

1. گروه آموزشی مهندسی معماری

2. گروه آموزشی گرافیک و ارتباط تصویر

3. گروه آموزشی سینما

 

جهت اطلاع از ساعات حضور اساتید راهنما و مدیران گروه رشته ها به دفتر هماهنگی اساتید مراجعه نمایید .

 

دانشجویان گرامی  در ساعات اعلام شده می توانند به اساتید مربوطه مراجعه نمایند .

 بدیهی است سایر روزها و ساعات به تدریس اساتید و حضور در جلسات مربوط میگردد. نتیجتا فقط در ساعات اعلام شده به اساتید راهنما و مدیران گروه مراجعه نمایید.

  ساعات ملاقات با مدیران گروه و اساتیدراهنما  کلیک کنید

 

 

*امور مربوط به مدیران گروه: امور مربوط به تعیین استاد برای دروس معرفی به استاد-رفع ابهامات و پاسخ به سوالات دانشجویان-برنامه ریزی تحصیلی ترم-تعیین یا تایید محل کارآموزی-تعیین اساتید پایان نامه و دفاع- صدور مجوز مهمانی برای یک درس- نظارت بر امور اساتید- شرکت در جلسات شورا و گروه- تعیین سرفصل و چارت دروس رشته ها-صدور مجوز انتخاب واحد دستی دانشجویان ترم آخر یا ممتاز و ...

 

 

 

*امور مربوط به استاد راهنما: انجام امور محوله از جانب مدیرگروه-مشاوره تحصیلی،آموزشی و انتخاب واحد دانشجویان- پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان و انتقال به مدیر گروه و سایر مراجع ذیربط- رسیدگی به امور کارآموزان-شرکت در جلسات گروه - معاونت در انجام امور مربوط به گروه آموزشی بر اساس نظر مدیرگروه و ...

 

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم