تقويم آموزشي موسسه آموزش عالی روزبهان سال تحصیلی 96-95

 

 

 

 

 

شروع نیمسال نخست

مدت آموزش

خاتمه

امتحانات

تعطیلات

شروع نیمسال دوم

مدت آموزش

خاتمه

امتحانات

 

20 شهریور

 

16هفته

 

پنجم دی ماه

 

 

12 الی 23 دیماه

 

25 دی الی 4 بهمن

 

5 بهمن

 

16هفته

 

13 خرداد

 

17 الی 29 خرداد

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم