نحوه دریافت اشتغال به تحصیل

گردش کار دریافت گواهی اشتغال به تحصیل در موسسه آموزش عالی روزبهان تا اطلاع ثانوی به صورت زیر می باشد 
1-مراجعه در  روزهای زوج بین ساعات 10 الی 13 به واحد انتشارات مستقر در طبقه همکف و دریافت پیش نویس نامه .
2-مراجعه به مدیر آموزش جهت تائید و امضا-طبقه همکف
3-مراجعه به دبیر خانه  اداره آموزش مستقر در طبقه همکف - اداره آموزش - آقای خدمتی جهت ثبت و بایگانی .
تذکر : لطفا تنها در روزها و ساعات مذکور مراجعه نمائید .

ما 131 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم