ردیف

رشته

1

1-1

کاردان فني برق الکترونيک

 

2-1

کارداني پيوسته الکتروتکنيک - برق صنعتي

 

3-1

کارداني پيوسته الکترونيک-الکترونيک عمومي

 

4-1

کاردان فني برق

2

 

1-2

علمي - کاربردي نرم افزار کامپيوتر

2-2

علمي کاربردي مخابرات -ارتباطات داده

 

3-2

کارداني علمي کاربردي ارتباطات و فناوري اطلاعات

 

4-2

کارداني پيوسته كامپيوتر-نرم افزاركامپيوتر

 

5-2

کارداني علمي-کاربردي مخابرات ارتباط داده ها

 

6-2

کارداني فناوري اطلاعات و ارتباطات

3

 

1-3

کارداني نقشه کشي معماري-معماری

 

2-3

معماري

4

 

1-4

تاسيسات - حرارت مرکزي و تهويه مطبوع

 

2-4

تاسيسات- تبريد

 

3-4

ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان

5

 

1-5

صنايع غذايي -كنترل كيفيت موادغذايي

6

 

1-6

گرافیک -تصویر سازی

7

 

1-7

کارداني پيوسته حسابداري -حسابداري بازرگاني

 

 

ما 106 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم