• نگهداری و توسعه (سختافزاری و نرمافزاری) شبکه و سرورهای ، فایروال و ...
  • اجرای شبکه بی سیم دانشگاه
  • نگهداری و پشتیبانی سیستم اتوماسیون غذاخوری،حضورغیاب و اتوماسیون اداری

 

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم