باسمه تعالی

اطلاعات مربوط به وام شهریه دانشجويي صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 الف) شرايط عمومي

1- دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئونات دانشجويي

2- دارا بودن اولويت نياز مالي

3- عدم استفاده از وام، كمك بورس تحصيلي و يا وام موسسات ديگر

4- در زمان دريافت وام، عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت مي باشد(به استثناي كار دانشجويي)

5- اخذ حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشي (دانشجوي تمام وقت)

6- مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل به طور متوالي (براي دانشجويان نيمسال سوم به بعد)

7- ارائه تعهد محضري با ضامن كارمند دولت یا بازنشسته دولت در زمان درخواست وام (فقط يكبار)
 
ب)مبلغ وام به تفكيك مقطع 

1- مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته در 3 نوبت جمعاً به مبلغ شش ميليون ريال

2-مقطع كارشناسي پيوسته در 6 نوبت جمعاً به مبلغ دوازده ميليون ريال   

ج)شرايط و ضوابط باز پرداخت وام

1- دانشجوياني كه با موفقيت دوره تحصيل خود را به اتمام رسانده­اند ، موظفند پس از فراغت از تحصيل نسبت به اخذ دفترچه اقساط و بازپرداخت قسطی وام اقدام و یا كل بدهي خود به حساب صندوق رفاه را پرداخت نمايند.

2- تاريخ سررسيد اولین قسط براي كليه دانش آموختگان 9 ماه پس از فراغت از تحصيل مي­باشد . مدت زمان خدمت نظام وظيفه به مدت مذكور اضافه مي­گردد.

3-تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهيلات وام توسط صندوق رفاه دانشجويان تعيين خواهد شد.

4- مبلغ 10% از كل بدهي مي­بايست به هنگام فراغت از تحصيل و صدور دفترچه اقساط بصورت يكجا به حساب صندوق ، واريز  گردد و مانده بدهي نيز تقسيط شود.

5- طول مدت باز پرداخت با توجه به ميزان بدهي حداكثر 5 سال مي­باشد.

6- دانشجويان انصرافي ، تارك تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت وام دریافتی به صورت يكجا مي­باشند.

7- بدهكاران داراي دفترچه اقساط مي بايست در تاريخ سررسيد هر يك از اقساط ، به يكي از شعب بانك تجارت در سراسر كشور مراجعه و مبلغ بدهي خود را به حساب مندرج در فيش واريز كنند و نسخه دوم (رسيد مخصوص پرداخت كننده ) را تا تسويه حساب نهايي نزد خود نگهداري نمايند . در صورت عدم باز پرداخت به موقع اقساط     (سه قسط متوالي) كل بدهي به دين حال تبديل مي­گردد و بدهكاران موظف به باز پرداخت كل بدهي به صورت يكجا خواهند شد.

8- در صورت انتقال دانشجو از یک موسسه به موسسه غير­انتفاعي ديگر (با موافقت موسسه مبداء و مقصد و رعایت ضوابط ) انتقال بدهي به موسسه مقصد بلامانع مي باشد.

9- صدور و ارسال هرگونه تائيديه تحصيلي و يا ارسال ريز نمرات و همچنين معرفي به حوزه نظام وظيفه منوط به صدور دفترچه اقساط مي­باشد و تسليم اصل مدارك مستلزم استرداد كل بدهي و انجام تعهداد قانوني ديگر ميباشد.

10- به مبلغ وام شهريه دانشجويان، چهار در صد كارمزد(حداقل كارمزد)تعلق مي گيرد كه زمان محاسبه آن از شروع نيمسال تحصيلي دريافت وام تا شروع باز پرداخت مي باشد، و به همراه مبلغ وام به صورت اقساط باز پرداخت خواهد شد.

11-باز پرداخت اقساط وام شهريه دانشجويان شاغل ، حداكثر 2 ماه پس از تاريخ پرداخت وام و در حين تحصيل آغاز خواهد شد. تعداد اقساط وام این دسته از دانشجویان همانند سایر دانشجویان مي­باشد.

ما 169 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم