1-    دانشجوياني که از تسهيلات وام شهريه دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان استفاده نموده اند موظف به پرداخت 10% کل وام به حساب صندوق رفاه بر اساس فيش بانکي که از کارشناس امور فارغ التحصيلان دريافت مي کنند مي باشند. ( توجه: مهلت دريافت و پرداخت فيش کمتر از 9 ماه بعد از تاريخ فارغ التحصيلي مي باشد.)

2-   پس از واريز فيش به حساب صندوق رفاه، فرم پيوست شماره 12 توسط کارشناس امور فارغ التحصيلان تکميل و به همراه اصل فيش جهت دريافت دفترچه اقساط به صندوق رفاه ارسال مي گردد.

 3-   پس از ارسال دفترچه اقساط به دانشگاه، دفترچه به دانشجو تحويل داده مي شود و فرم پيوست شماره 14 ( رسيد اخذ دفترچه بازپرداخت) از دانشجو دريافت مي گردد. سپس:
 الف: به دانشجويان پسر داراي معافيت تحصيلي که از تسهيلات صندوق رفاه بهره مند

مي باشند برگه لغو معافيت تحصيلي تحويل داده خواهد شد.

 ب: حداکثر یک ماه بعد از تسویه حساب به دانشجويان دختر  گواهي موقت فراغت از تحصيل تحويل داده مي شود
 4-    به ساير دانشجوياني که از تسهيلات صندوق رفاه استفاده نکرده اند:

 الف: دانشجويان  پسري که داراي کارت معافيت يا پايان خدمت مي باشندو به دانشجویان دختر یک ماه پس از انجام مراحل تسويه حساب، گواهي موقت فراغت از تحصيل داده مي شود.

ب: به دانشجوياني که مشمول خدمت نظام وظيفه مي باشند برگه لغو معافيت تحصيلي تحويل داده خواهد شد.


 

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم