هر کس برای قرار گرفتن در وضعیت روانی بهتر می تواند شخصاً تلاش کند اما باید دانست که تلاش شخص تا اندازه ای می تواند به بهبودی اشخاص کمک کند.اگر به این نتیجه رسیدید که نمی توانید شخصاً به خودتان کمک کنید و از دوستان و آشنایان هم کار چندانی ساخته نیست آنگاه به حرفه های یاورانه (مشاور، رواندرمانگر، روانپزشک و مددکار اجتماعی) مراجعه کنید. توجه داشته باشید وقتی برای درمان یک مشکل جمسانی به پزشک مراجعه می کنید چیزی از اعتبار شما کم نمی شود به همین شکل مراجعه به مشاور، روان درمانگر، روانپزشک هم از اعتبار کسی نمی کاهد برای مراجعه به مشاور لزوماً نباید بیمار باشید در موارد ذیل مراجعه به مشاور متخصص میتواند به شما کمک کند.

•1-    احساس از دست دادن سررشته امور زندگی

•2-   احساس اینکه نمی توانید از توانمندیهای خود استفاده کنید

•3-  مردد بودن در انتخابهای خود

•4-   احساس بی هدفی در زندگی

•5-   کاهش عملکرد تحصیلی (افت تحصیلی)

•6-   احساس بیزاری از خود و دیگران

•7-  مشاوره قبل از ازدواج

•8-  هنگام متارکه با همسر

•9-   در شرایط فشارزا و مشکلات ناشی از استرس

•10- احساس قربانی ظلم و تبعیض بودن

•11- احساس افسردگی

12-احساس نگرانی و اضطراب

و ........

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم