اهداف مرکز مشاوره به طور کلی پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روان دانشجویان می باشد. مرکز مشاوره با ارائه راهنمایی و مشاوره در زمینه های اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، روانی، رفتاری، تحصیلی، خانواده و... در بهداشت روانی محیط های آموزشی مؤثر است.

در این راستا مرکز مشاوره مؤسسه روزبهان بعنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسه اهداف زیر را دنبال می نماید.

•1-  راهنمایی دانشجویان در جهت شناخت بهتر استعداد ها، رغبت ها، ارزشها و بکارگیری این قابلیتها در تعالی فردی و اجتماعی.

•2-  کمک به سازگاری مؤثر با محیط جدید تحصیلی، آشناسازی دانشجویان با فرصتهای مناسب محیطی خویش در سازگاری با واقعیتهای موجود.

•3- کمک به حل مشکلات تحصیلی، خانوادگی، رفتاری، عاطفی، روانی و ایجاد زمینه هایی به منظور حفظ ارزشهای اخلاقی دانشجویان و سعی در رفع موانع موجود در جهت رسیدن به اهداف.

•4-   کمک به دانشجو در تصمیم گیریهای آگاهانه و حسن انتخاب در زمینه های مختلف.

•5-  تلاش در جهت پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات (روانی - رفتاری- تربیتی و عاطفی ) و ارتقاء سطح بهداشت روانی، فردی و اجتماعی.

•6-   تحقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان مؤسسه برای شناخت عوامل آسیب زا.

•7-  مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی، بهبود در روابط اجتماعی و سازگاری مؤثر با محیط.

•8-  برگزاری کارگاهها و سخنرانیها برای دانشجویان و کارکنان با هدف ارتقاء بهداشت روان دانشجویان.

•9-   ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم بین دانشجویان.

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم