انتخاب واحد  با تاخیر برای کلیه دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نیمسال تحصیلی اول 1394  نگردیده اند.

 

به اطلاع کلیه دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی سال 1394  نگردیده اند می رساند، از ساعت 24 روز 07/06/94  لغایت ساعت 24 مورخه 09/06/94  فرصت دارند تا انتخاب واحد خود را به صورت اینترنتی انجام و نهایی نمایند، بدیهی است تاریخ  فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و مسئولیت عدم انتخاب واحد بموقع، به عهده شخص دانشجو خواهد بود. ( انتخاب واحد دانشجویان سنواتی متعاقباً اعلام خواهد شد)

ما 92 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم