شماره دانشجوئی همان شماره کاربری دانشجو و شماره شناسنامه رمز عبور  می باشد: 

شماره دانشجوئی : Username
شماره شناسنامه : Password

در صورتی که نمی توانید وارد پرتال شخصی خود شوید از انتشارات دانشگاه فرم رفع عیب تهیه نموده و پس از کامل نمودن فرم به همراه کارت دانشجوئی یا کارت شناسایی به واحد کامپیوتر مراجعه نمائید.

ما 50 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم