قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری درس پایان نامه را اخذ نموده اند و همچنین دانشجویانی که از این پس این درس را اخذ خواهند نمود می رساند:

کلیه پروپزال ها پس از تصویب در گروه آموزشی و قبل از تحویل و تائید نهایی معاونت پژوهش باید در پایگاه ثبت پایان نامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران IRANDOC (www.irandoc.ac.ir) درج گردد و دانشجویان موظف می باشند تا علاوه بر فرم پروپزال شماره رهگیری و رسید الکترونیکی سایت را نیز چاپ و تحویل نمایند.

همچنین ملاک تعیین زمان دفاع، تاریخ ثبت و تائید پروپزال توسط معاونت پژوهش در این پایگاه می باشد؛ دانشجویان می توانند حداقل 6ماه بعد از تاریخ ثبت اولیه پروپزال خود در این پایگاه تقاضای برگزاری جلسه دفاعیه نمایند.

 

سمینار
اخذ پایاننامه
دفاع 
عمومی
دستورالعمل اخذ و ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد مراحل اخذ و تصویب پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
مراحل دفاع ازواحد پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
تقویم پژوهشی
فرم پیشنهاد سمینار کارشناسی ارشد فرم درخواست انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد
فرم ارزشیابی و اعلام نمره نهایی سمینار کارشناسی ارشد توسط اساتید راهنما و داور فرم پیشنهاد پروژه پایانی کارشناسی ارشد ناپیوسته  (پروپوزال) فره اخذ نظریه داور خارجی در خصوص پایان نامه کارشناسی ارشد شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
فرم ارزشیابی و اعلام نمره نهایی سمینار کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر توسط اساتید راهنما و داور فرم پیشنهاد پروژه پایانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه کامپیوتر (پروپوزال) فرم اخذ نظریه داور داخلی در خصوص پایان نامه کارشناسی ارشد آیین نامه کارشناسی ارشد
فرم ضمیمه پیشنهاد سمینار  فرم پیشنهاد پروژه پایانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه هنر و معماری (پروپوزال) فرم تعیین زمانبندی برگزاری جلسه دفاع آیین نامه مشروطی کارشناسی ارشد
    فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد  آیین نامه تسهیلات به برگزیدگان علمی
    فرم صورتجلسه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه
    فرم تاییدیه هیات داوران جلسه دفاع از پایان نامه    
    فرم اعلامیه جلسه دفاع    
    فرم اطلاعات مالی اساتید جلسه دفاع  
    فرم تاییدیه  انجام اصلاحات اعلام شده توسط هیات داوران  
    فرم شرکت در جلسات دفاع کارشناسی ارشد داوران  

 

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم