منو

قابل توجه دانشجویان گرامی گروه مهندسی کامپیوتر

لطفا برای جلسه دفاع از پروپوزال، آمادگی لازم، برای ارائه نرم افزار شبیه ساز مورد استفاده، در پروپوزال  را داشته باشید.