منو

تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 1399

به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی می رساند مهلت انتخاب واحد ترم تابستان به مدت دو روز تا روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ تمدید شد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی