منو

اطلاعات تماس واحد پژوهش

به نام خدا

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد می رساند جهت پیگیری موارد پژوهشی خود با شماره تلفن 33700123-011 و پست الکترونیکی ucr.pajoohesh@gmail.com

با سرکار خانم جلال تماس حاصل فرمایید

واحد پژوهش موسسه آموزش عالی روزبهان