منو

اطلاعیه تمدید امتحانات کنسل شده نیمسال اول 1399-1400

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان گرامی

به استحضار می رساند کلیه امتحانات کنسل شده پایان ترم 991 به ترتیب زیر برگزار می گردد.

1-کلیه امتحانات برگزار نشده  در روز سه شنبه مورخ 1399/10/23 در ساعات 12:40 و 13:50 ، تاریخ مجدد برگزاری   امتحان آنها  در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 در همان ساعات خود (12:40 و 13:50) می باشد

2-کلیه امتحانات برگزار نشده گروه ارشد در روز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳  ساعت  17:20، تاریخ مجدد برگزاری امتحان آنها در روز  چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ در همان ساعت ۱۷:۲۰ دقیقه می باشد

3-امتحان  برگزار نشده درس اندیشه اسلامی ۱  استاد نازیان نجفی در روز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ، تاریخ برگزاری مجدد آن در روز دوشنبه مورخ 1399/11/06 در ساعت 17 می باشد.