منو

اطلاعیه گذراندن درس منطق برای دانشجویان رشته های حقوق خصوصی و حقوق جزا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به نام خدا

به اطلاع کلیه دانشجویان  رشته های حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی مقطع کارشناسی ارشد میرساند :
گذراندن درس منطق برای دانشجویانی که در مقطع قبل (کارشناسی) این واحد درسی را نگذرانده اند طبق سرفصل وزارت علوم الزامی و باید در این نیمسال(نیمسال دوم سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩) اخذ گردد.

با تشکر
واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی

کد پیام:١-١٣٩٩/١١/٠٨