منو

اطلاعیه غیبت در امتحانات آنلاین پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

به نام خدا

 غیبت در امتحان آنلاین پایان ترم منجر به نمره صفر می‌شود.

 طبق آیین نامه آموزشی وزارت علوم، حضور دانشجو در امتحان آنلاین پایان ترم الزامی بوده و عدم حضور در امتحان منجر به ثبت غیبت امتحانی و درج نمره صفر می شود.

 حتی اگر ارزیابی دانشجو در طول ترم توسط استاد مربوطه انجام شده باشد و ارزش نمره پایان ترم بسیار کم باشد اما باز هم حضور دانشجو الزامی است و عدم حضور منجر به ثبت غیبت امتحانی می‌شود.

باتشکر
واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی

کد پیام:١-١٤٠٠/٠٢/٢٧