منو

اطلاعیه امتحانات

به نام خدا

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند :
امتحان پایان ترم درس اندیشه اسلامی ۲ استاد رمضان دریایی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ کنسل و زمان برگزاری آزمون مجدد متعاقباًاعلام می گردد.