منو

واحد تربیت بدنی

 

سالن ورزشی مربوط به فعالیت های تربیت بدنی موسسه :

ساری-خیابان معلم- کوچه رسالت- سالن ورزشی شهید دهقان پشت اداره مخابرات شهرستان ساری