منو

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

 1- دریافت اشتغال به تحصیل آنلاین

 از طریق مراحل ذیل گواهی اشتغال به تحصیل خود را دریافت نمایید.

1- ورود به وب سایت دانشگاه روزبهان و دریافت فرم گواهی اشتغال به تحصیل از قسمت فرم ها 

2- تکمیل و امضای فرم و ارسال به کارشناس رشته مربوطه از طریق ایمیل

3- گواهی درخواست شده توسط کارشناس مربوطه صادر واز طریق ایمیل به دانشجو ارسال می گردد.

     -دریافت (دانلود ) فرم گواهی اشتغال به تحصیل با فرمت  word  اینجا کلیک کنید.

     -دریافت (دانلود) فرم گواهی اشتغال به تحصیل با فرمت  pdf  اینجا کلیک کنید .

 

2- دریافت اشتغال به تحصیل حضوری(با توجه به شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی اقدام صورت نمی پذیرد)

گردش کار دریافت گواهی اشتغال به تحصیل در موسسه آموزش عالی روزبهان تا اطلاع ثانوی به صورت زیر می باشد 
1-مراجعه در  روزهای زوج بین ساعات 10 الی 13 به واحد انتشارات مستقر در طبقه همکف و دریافت پیش نویس نامه .
2-مراجعه به مدیر آموزش جهت تائید و امضا-طبقه همکف
3-مراجعه به دبیر خانه  اداره آموزش مستقر در طبقه همکف - اداره آموزش - آقای خدمتی جهت ثبت و بایگانی .
تذکر : لطفا تنها در روزها و ساعات مذکور مراجعه نمایید .