منو

اطلاعیه واحد پژوهش و پایان نامه

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان ترم 3  و بالاتر کارشناسی ارشد کلیه رشته ها
آن دسته از دانشجویانی که تاکنون نسبت به تحویل فرم شماره 1 (تصویب فرم انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه)اقدام ننموده اند:
حداکثرتا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰2/۰8/11 فرم تکمیل شده خود را به  واحد پژوهش دانشگاه تحویل نمایید.

 آدرس ایمیل : Ucr.pajoohesh@gmail.com

 شماره تماس: 33700123

                                                                                                                                                          با تشکر واحد پژوهش