منو

اطلاعیه جهت برگزاری آزمون پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

بسمه تعالی

اطلاعیه جهت برگزاری آزمون پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

دانشجویان گرامی خواهشمند است نکات زیر را به منظور برگزاری هر چه بهتر امتحانات پایان نیمسال مدنظر قرار دهید.

 

1-شروع امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 روز شنبه مورخ 1402/10/16 می باشد.

2-برگه ارزشیابی اساتید وکارت ورود به جلسه امتحان (در پورتال دانشجویی ) از 1402/10/07 فعال است.

3-حداکثر زمان حذف تکدرس در نیمسال جاری (14021) 1402/10/14 می باشد و این تاریخ غیرقابل تمدید است.

4-حذف تکدرس در مقطع کارشناسی ارشد امکان پذیرنمی باشد.

5-همراه داشتن کارت ورود به جلسه‌ی عکس دار بهمراه کارت ملی جهت شرکت در امتحان ضروری است.

6-حداکثر زمان مجاز برای حضور در جلسه ی هر آزمون 15 دقیقه قبل از آغاز آزمون می باشد.

دقت فرمائید درب سالن امتحان راس ساعت اعلام گردیده بسته شده و از ورود دانشجو ممانعت بعمل خواهد آمد.

7-از بهمراه داشتن وسایل غیر ضروری مانند تلفن همراه، کتاب، جزوه، کاغذ یادداشت، کاغذ چرک نویس، ماشین حساب غیر مرتبط و غیره به سالن امتحان جدداً خودداری فرمایید. جابجایی ماشین حساب در زمان امتحان ممنوع می باشد. بدیهی است در صورت مشاهده ی عدم رعایت موارد فوق برخورد آموزشی و انضباطی خواهد شد.

8-همراه داشتن تلفن همراه بصورت روشن و خاموش تخلف محسوب می گردد و با متخلف برخورد آموزشی- انضباطی خواهد شد.

9-چنانچه دانشجویی در جلسه امتحان پایان ترم حاضر نگردد، از تاریخ 1402/11/07 با همراه داشتن گواهی پزشکی به تاریخ امتحان به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نماید.

 

امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای شما دانشجویان گرامی آرزوی توفیق و سلامتی دارد.