منو

اطلاعیه واحد پژوهش و پایان نامه (نیمسال اول 1403-1402 )

به نام خدا

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی ترم 4 و بالاتر که قصد دفاع از پایان نامه خود را در نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰3-١٤٠2دارند،

می رساند:

شروع برگزاری جلسات دفاع در ترم جاری از روز شنبه مورخ ١٤٠2/۱۱/٠7 لغایت روز دوشنبه مورخ ١٤٠2/۱۱/30 می باشد. لذا خواهشمند است حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1402/١1/10 جهت تحویل  مجوز دفاع و همانند جویی  از پایان نامه به واحد پژوهش و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.

 به درخواست های پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود لذا خواهشمند است در زمان اعلام شده اقدام فرمایید.

آدرس سامانه همانندجو:

https://tik.irandoc.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی پژوهش :

ucr.pajoohesh@gmail.com