منو

پایان نامه های فارغ التحصیلان

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت مطالعه پایان نامه فارغ التحصیلان قبلی این دانشگاه صرفاً در محیط سالن مطالعات می توانند به کتابخانه دانشگاه واقع در طبقه پنجم مراجعه نمایند. لیست پایان نامه های موجود به تفکیک رشته عبارتند از:

کارشناسی

 -پایان نامه های رشته معماری

-پایان نامه های رشته برق

-پایان نامه های رشته کامپیوتر

-پایان نامه های رشته ICT

 

کارشناسی ارشد

- پایان نامه های رشته کامپیوتر

- پایان نامه های رشته برق

- پایان نامه های رشته معماری

- پایان نامه های رشته حسابداری

- پایان نامه های رشته فناوری اطلاعات

- پایان نامه های رشته عمران