منو

دسترسی به مقالات، ژورنال ها و کتب دانشگاهی

دسترسی دانشجویان علاقه مند به مقالات، ژورنال ها و کتب دانشگاهی

با توجه به اینکه موسسه با برخی از موسسات علمی و پژوهشی تفاهم نامه هایی تبادل نموده، دانشجویان محترم می توانند پس از جستجو و پیدا نمودن مقاله مورد نظر، با دردست داشتن تقاضای کتبی که به تایید مدیرگروه مربوطه رسیده است جهت دریافت اصل مقاله (Full Text) به کتابخانه مراجعه نمایند تا براساس زمانبندی دانلود و تحویل گردد.

 
ebooksgo.org
conferencealerts.com
etrij.etri.re.kr
civilica.com
library.nu
Fantasy Academy